Bal weer aan het rollen voor Brusselse Baronnen

Na alle aandacht die de afgelopen maanden uitging naar sociaal-artistiek project Forsiti’A, is het hoog tijd om ook een mooi sociaal-sportief project uit onze hoofdstad in de schijnwerpers te zetten. Met het oog op het nieuwe jaar kunnen we immers allemaal een voorbeeld nemen aan de manier waarop de Brusselse Baronnen sport omarmen en integreren in hun leven.

‘De Brusselse Baronnen?’, zult u ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen. Inderdaad, Les Barons de Bruxelles is de naam van een voetbalploeg die werd opgericht door Hobo, een Brussels dagcentrum voor thuislozen. Hobo begeleidt deze mensen naar een opleiding en een job en organiseert ook heel wat vrijetijdsactiviteiten voor de doelgroep. Via een positieve en enthousiasmerende benadering probeert men de maatschappelijke participatie van thuislozen te vergroten en hun sociaal isolement te doorbreken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij via de werking van Hobo aan kracht en zelfvertrouwen winnen om hun situatie te verbeteren en hun leven weer in handen te nemen. In dit hele proces speelt sport een belangrijke rol.

Door op regelmatige basis in teamverband te sporten, werk je immers niet uitsluitend aan je lichamelijke gezondheid. Je ontwikkelt er ook heel wat sociale competenties mee en bouwt een netwerk uit. Je participeert actief aan een groepsgebeuren en werkt samen om een doel te bereiken. Je leert doorzetten, karakter tonen, omgaan met problemen en zelfs opkomen voor je rechten. Wie in teamverband sport, ondervindt nagenoeg aan den lijve het belang van waarden zoals respect, eerlijkheid en solidariteit. Tijdens het sporten leer je je mogelijkheden kennen, maar ook je grenzen verleggen. Sport werkt met andere woorden louterend. Een mens ontwikkelt er meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld door. Het mag daarom niet verbazen dat sport zo’n grote rol speelt in het project van Hobo.

BXLR Cup en BX Brussels

Les Barons de Bruxelles werd zes jaar geleden opgericht door Hobo en bestaat vandaag uit voetballers van verschillende organisaties, centra en onthaaltehuizen. Hobo levert zelf ook een aantal spelers en zorgt daarnaast voor de begeleiding en de organisatie van het hele gebeuren. Wekelijks wordt getraind in de VGC-sporthal te Koekelberg, onder leiding van een polyvalent medewerker van Hobo en, normaal gezien, een voetbaltrainer. Voor dit seizoen werd echter nog geen trainer gevonden. Gemotiveerde kandidaten mogen zich dus zeker melden bij Hobo. Tweewekelijks wordt verzameld in het kader van de BXLR Cup, de voetbalcompetitie voor thuislozen in Brussel. Niet minder dan achttien Brusselse ploegen, onderverdeeld in drie poules, komen dan samen om tegen elkaar te spelen. Op zulke avonden worden sociale netwerken beduidend vergroot en ervaringen uitgewisseld. Jaarlijks treden Les Barons ook aan in de Belgian Homeless Cup, de sociaal-sportieve nationale voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen, met teams uit verschillende Belgische steden.

Vorig jaar werd zelfs een samenwerking opgezet met BX Brussels, de club van Vincent Kompany, waar de Baronnen op stage mogen, net zoals alle andere spelers die aantreden in de BXLR Cup. Tijdens zo’n stage, die drie maal per jaar zes weken lang georganiseerd wordt, mogen de spelers iedere woensdagnamiddag gaan trainen bij BX Brussels, waar ze door twee coaches begeleid worden. Ze kunnen ook kosteloos toetreden tot de supportersclub, waarmee ze de wedstrijden van de eerste ploeg mogen bijwonen.

Daan Vinck, spil in het project

Daan Vinck werkt sinds 2012 als polyvalent medewerker bij Hobo, waar hij allerlei activiteiten begeleidt, zoals initiatielessen Nederlands, vormingen rond het gebruik van het internet, maar ook de voetbalsessies met Les Barons. Daarnaast is Daan medeverantwoordelijk voor de organisatie van de BXLR Cup.

Hoe evalueer jij het voetbalproject bij Hobo, Daan?
Het is zeker een van onze succesverhalen. Het project is trouwens groter dan de Baronnen alleen. We hebben namelijk nog twee andere teams opgericht, een mannen- én een vrouwenploeg, die ook wekelijks trainen. Zo slagen we erin om een grote groep mensen te motiveren om een engagement met ons aan te gaan, zelfs op de iets langere termijn. De problematiek van de doelgroep in acht genomen, is dat zeker geen kleine verwezenlijking. Het betekent dat we voor enige continuïteit kunnen zorgen in het leven van verschillende mensen. Daarbij fungeren we als eerste aanspreekpunt en kunnen we hen doorverbinden met andere organisaties in de sociale sector.

Fijn dat dat allemaal kan via het voetbalspel.
Ja, het mooie is dat de specifieke dynamiek van de sport, die het individu voortdurend stuwt naar verbetering, vaak wordt meegenomen naar andere contexten dan het sportveld. Stappen die eerst niet werden gezet, worden na een tijdje toch ondernomen. De wil om verandering in een situatie te brengen, wordt gecreëerd en versterkt. De sociale banden die door het voetbalspel gesmeed worden, spelen hierin een grote rol. Spelers wisselen onderling informatie uit over hun ervaringen met bepaalde diensten en delen belangrijke contactgegevens. Al die elementen samen betekenen een flinke duw in de rug in het proces naar (her-)integratie.

Hoe ver reikt het succes eigenlijk?
In mijn ogen is het project reeds succesvol als de deelnemers zich achteraf beter voelen dan ervoor. Hogere doelstellingen zoals werk zoeken en een woning vinden, worden niet rechtstreeks aangepakt met ons voetbalproject. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er een onrechtstreeks effect bestaat. Veel van onze voetballers boeken zichtbare resultaten op diverse domeinen. Door dit project worden de deelnemers minstens eenmaal per week beschouwd als mensen met mogelijkheden en niet louter als dak- of thuislozen. Het gevoel dat je mogelijkheden hebt en dat je die mogelijkheden mits een inspanning en volharding zelfs kan uitbreiden, is gewoonweg enorm belangrijk om successen te kunnen boeken.

Daan Vinck (links) en de Baronnen

Hobo reikt haar mensen ook een hele waaier aan andere sporten aan, zoals fietsen, fitness, zwemmen en pingpong. Sport wordt er structureel ingezet als hefboom voor een groter welzijn en een hogere levenskwaliteit. Laat dit voor iedereen een voorbeeld en een motivatie zijn!

Meer info over Hobo: www.hobosite.be

Op vrijdag 29 januari presenteert Double Pass haar fototentoonstelling over de BXLR Cup in De Markten (zie onder), met toelichting door de spelers. U kunt deze activiteit combineren met een bezoekje aan de nieuwjaarsreceptie van De Markten, die op hetzelfde moment plaatsvindt.

Hans Moyson

(Dit stuk verscheen eerder in De Vijfhoek van januari 2016) Foto: Luc Auwaerts Foto: Luc Auwaerts