Burgerschap op school (oproep)

Ben jij een leerkracht of leerling en heb jij interesse in de ontwikkeling van actief burgerschap op jouw school?  Dan ben je aan het goede adres!

Het Innovatielab Wereldburgerschap is op zoek naar mensen uit het onderwijs die willen experimenteren met actief burgerschap in de klas.

Wat is het idee?

Aan de leerlingen van klas x of y wordt gevraagd wat zij aan de school zouden veranderen als zij de kans zouden krijgen. Daarna gaan de leerlingen met elkaar in debat over de wenselijkheid en de haalbaarheid van hun ideeën, met argumenten pro en contra.

Zo zoeken we naar de breedst gedragen ideeën, waarna we samen onderzoeken wat nodig is om die ideeën ook echt te verwezenlijken. We stellen samen een plan op en gaan aan de slag. De leerkracht en de mensen van het innovatielab spelen daarbij een begeleidende rol.

Wat is de bedoeling?

We willen dat jongeren ervaren wat het betekent om initiatief en engagement op te nemen bij het verbeteren van hun directe omgeving. Zo ondervinden ze waar burgerschap deels over gaat en welke mogelijkheden het in zich draagt.

Succeservaringen op dit vlak kunnen ervoor zorgen dat jongeren het belang van betrokkenheid en participatie scherper inzien. De democratische vaardigheden die zij in de praktijk ontwikkelen, kunnen zij een leven lang aanwenden om een invloedrijke rol te spelen in de maatschappij van morgen.

In de eerste fase van dit project staat betrokkenheid met de directe omgeving centraal. In het meerjarig traject dat wij beogen, wordt de klemtoon daarna steeds vaker verlegd naar het ruimere plaatje. Op die manier wordt geëvolueerd naar wereldburgerschap.

Wil jij meedoen?

Contacteer ons via innovatielab.wereldburgerschap@gmail.com.

Deze oproep verscheen ook hier.

(Het Innovatielab Wereldburgerschapseducatie werd in de lente van 2016 gevormd binnen het Kenniscentrum Wereldburgerschapseducatie, een initiatief van Kleur Bekennen.)